Στην ανανέωση των εκδόσεων διεθνών προδιαγραφών Release 1, μιας εξέλιξης που υπόσχεται να κάνει πραγματικότητα την Internet of Things (IoT) διασυνεργασία, αλλά και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας-θεμέλιο για τη διασύνδεση αντίστοιχων συσκευών και εφαρμογών, προχώρησε η oneM2M.

Η τελευταία, που αποτελεί μια πρωτοβουλία για τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων στους τομείς του Machine-to-Machine (M2M) και Internet of Things (IoT), μέσω των νέων προδιαγραφών επιχειρεί να καλύψει μια σειρά από δεδομένα που σχετίζονται με απαιτήσεις, αρχιτεκτονική, Application Programming Interface (API), λύσεις ασφαλείας και χαρτογράφησης με κοινά πρότυπα που ακολουθούνται και ισχύουν στην ΙΤ βιομηχανία, όπως λ.χ. CoAP, MQTT και HTTP. Σημειώνεται, τέλος, πως κάτι παραπάνω από 200 επιχειρήσεις-μέλη των 8 κορυφαίων οργανισμών ανάπτυξης ICT standards και 6 βιομηχανικών κοινοπραξιών από ολόκληρο τον κόσμο συνεισέφεραν στη δημιουργία του oneM2M Release 1.