Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κατέληξε στις λεπτομέρειες της δημιουργίας μιας νέας ρυθμιστικής αρχής για τις τηλεπικοινωνίες, την οποία είχε οραματιστεί η Viviane Reding και αναμένεται να γίνει πραγματικότητα μέσα στους επόμενους μήνες.

Το όνομα της αρχής παραμένει το ίδιο – Body of European Regulators in Electronic Communications- και τα μέλη της θα είναι εκπρόσωποι των ρυθμιστικών αρχών όλων των χωρών και επιπλέον 10 άτομα προσωπικό υποστήριξης.

Βασικοί στόχοι της νέας αρχής είναι η επίτευξη φορητότητας μεταξύ παρόχων σε μια μόνο ημέρα και η ώθηση των κυβερνήσεων να σπάσουν μονοπώλια σε υποδομές και παροχή υπηρεσιών, ώστε η υποδομή να μπορεί να είναι αξιοποιήσιμη και από τους ανταγωνιστές τους.

Επίσης, η Viviane Reding κάλεσε τη βιομηχανία IT να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν σε περικοπή της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20 μέχρι το 2020.