Η Alpha Grissin Infotech προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Knurr AG , μέλος του ομίλου Emerson.

Η εταιρεία Knurr με συνεχή ιστορία 75 ετών προσφέρει τυποποιημένα  συστήματα  ικριωμάτων και ερμαρίων υψηλής τεχνολογίας  και αξιοπιστίας, αλλά και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη για  IT Rooms έως μεγάλα Data Centers.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, η Alpha Grissin Infotech αναδεικνύεται σε κύριο συνεργάτη της Knurr στην ελληνική αγορά με τα προϊόντα όπως Racks, Active Components, Climate Control Systems, Outdoor Cabinets, Workstation Systems και Mobile Workstations.