Ο Όμιλος Εταιρειών Mellon και η CRIF Decision Solutions ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την προώθηση λύσεων ανάλυσης οικονομικής συμπεριφοράς, λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης τιμολογιακών πολιτικών στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Mellon, με δυναμική παρουσία στην τραπεζική αγορά της περιοχής, θα παρέχει με την CRIF σύγχρονες λύσεις σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία, και διαθέτουν προϊόντα πίστης σε καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι λύσεις αυτές, τις οποίες εμπιστεύονται σήμερα περισσότερα από 800 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 20 χώρες, επιταχύνουν τη διαδικασία διάθεσης πιστωτικών προϊόντων και επιτρέπουν απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο του πιστωτικού κύκλου, από την απόκτηση νέων πελατών μέχρι τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και τη μείωση των επισφαλειών.