Ο Όμιλος G.A.P Vassilopoulos ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη Retail@Link, μέλος του ομίλου εταιρειών της Entersoft, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κυπριακή αγορά.

Η Retail@Link, προσφέρει, μεταξύ άλλων, μέσα από τις υπηρεσίες της μείωση του κόστους, των λαθών και του χρόνου, σε όλη τη γραμμή παραγγελιοληψίας, καλύτερη πρόβλεψη ποσοτήτων παραγγελιών και έλεγχο αποθεμάτων, δυνατότητα μέτρησης της απόδοσης με βάση καθημερινά στοιχεία από τα σημεία πώλησης, βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, ενίσχυση πιστότητας στο κατάστημα και στο προϊόν, καθώς και μείωση επιστροφών ή/και ληγμένων. Ο όμιλος G.A.P Vassilopoulos, έχει οργανώσει εκστρατεία ενημέρωσης των προμηθευτών και των λιανεμπόρων μέσα στις επόμενες εβδομάδες σχετικά με τις λύσεις που παρέχει ο όμιλος μέσω της Retail@Link.