Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής υπέγραψε σύμβαση με την Harris Security, για τη δημιουργία και εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για ISO 9001:2008.

Η Harris Security δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και  φύλαξης κτιρίων, βιομηχανικών μονάδων. Η εγκατάσταση του προτύπου ISO 9001:2008  παρέχει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση, μέσω σαφώς προσδιορισμένων διαδικασιών, να εξασφαλίζει  την ποιοτική εξυπηρέτηση, την άρτια κάλυψη των αναγκών των πελατών της και τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της. Η Lavisoft διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού, με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που βασίζεται στους αυστηρούς κανόνες πιστοποίησης ISO 9001:2008.