Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής υπέγραψε σύμβαση για εγκατάσταση του συστήματος της Payroll Master στην Cargo Book, εταιρεία διεθνών διαμεταφορών.

Το Payroll Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft. Το Payroll Master της Lavisoft δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών, Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα της αυτόματης ενημέρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στον υπεύθυνο Μισθοδοσίας.