Η Intracom Defense Electronics υπέγραψε νέα συμφωνία ύψους 1,26 εκατ. δολ. με την εταιρεία Northrop Grumman για παραγωγή ηλεκτρονικών του Δέκτη Προειδοποίησης Συστημάτων Αυτοπροστασίας για αεροσκάφη F-16 τρίτης χώρας.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και αποτελεί συνέχεια της άριστης και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των δύο βιομηχανιών στην παραγωγή συστημάτων αυτοπροστασίας και ραντάρ που αφορούν όχι μόνο σε προγράμματα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και στη διεθνή αγορά.