Ο Σπυρίδωνας Μανωλόπουλος του Δημητρίου εκλέχθηκε ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου της Space Hellas σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αναστασίου Γκιόκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και υπό τη νέα του σύνθεση απαρτίζεται από τους παρακάτω:
1. Δημήτριος Σπυρίδωνος Μανωλόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
2. Παρασκευάς Δημητρίου Δροσινός, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
3. Χρήστος Παναγιώτου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
4. Γεώργιος Παναγιώτου Λαγογιάννης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. Δημήτριος Ευαγγέλου Χουχουλής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Λύσανδρος Κωνσταντίνου Καπόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.