Η Symantec ανακοίνωσε τη διάθεση της λύσης Symantec Hosted Endpoint Protection. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία cloud, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση επιπλέον τερματικών ή εφαρμογών διαχείρισης.

Με τη νέα λύση της Symantec οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να προστατεύουν από απειλές τους φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές τους καθώς και τους file servers που τρέχουν σε Windows.

 Η λύση Symantec Hosted Endpoint Protection παρέχει λειτουργίες antivirus, antispyware, firewall και host intrusion preventionγια φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές και λειτουργίες antivirus και antispyware σε file servers. Η υπηρεσία μπορεί να αποκτηθεί είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Symantec Hosted Services σε email, web και IM.