Η νέα υπηρεσία Cloud Printing της Ιnform Λύκος υποστηρίζει σε 24ωρη βάση τις καθημερινές ανάγκες εκτυπώσεων των πελατών της, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε είδους έγχαρτη αλληλογραφία (π.χ. τιμολόγια, ειδοποιήσεις, ταχυπληρωμές, επιστολές κ.α).

Η λύση Cloud Printing διαθέτει ένα «έξυπνο» πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αναλαμβάνει, σε ημερήσια βάση, να συγκεντρώνει τις εκτυπώσεις, να τυποποιεί την αλληλογραφία και να επιλέγει τον ταχυδρομικό πάροχο για κάθε αποστελλόμενο φάκελο, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη τιμολογιακή κλίμακα εκπτώσεων. Η υπηρεσία συνοδεύεται από σύστημα εντοπισμού φακέλου (Full Track & Trace), όπου φαίνεται η κατάσταση κάθε εργασίας/φακέλου σε πραγματικό χρόνο.