Την Haven OnDemand, η οποία παρέχει interfaces προγραμματισμού εφαρμογών, καθώς, επίσης, και υπηρεσίες που απευθύνονται σε enterprise λογισμικό ανέπτυξε και παρουσίασε η Hewlett Packard Enterprise.

Πρόκειται για μια προσπάθεια machine-learning-as-a-service η οποία «τρέχει» στην πλατφόρμα Azure της Microsoft, ενώ εντάσσεται σε μια διαρκή συνεργασία μεταξύ της HPE και του τομέα Azure cloud της εταιρείας. Με απλά λόγια, η HPE Haven OnDemand αποτελεί την cloud έκδοση του λογισμικού big data analytics της εταιρείας, ενώ αυτή τη στιγμή διαθέτει περί τους 12.750 εγγεγραμμένους προγραμματιστές.