Απομακρυσμένη διαχείριση smartphones και tablets για την ασφάλεια εταιρικών αρχείων και εφαρμογών, προσφέρει στις επιχειρήσεις η νέα υπηρεσία Mobile Device Management (MDM) των λύσεων τεχνολογίας Cosmote Business IT Solutions.

Με τη νέα cloud υπηρεσία MDM, οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης μπορούν να έχουν πρόσβαση με ασφάλεια σε εταιρικά emails και αρχεία, αλλά και να συνδεθούν στο intranet της εταιρείας σε πραγματικό χρόνο, όπου κι αν βρίσκονται, καθώς η υπηρεσία εξασφαλίζει την προστασία των εταιρικών δεδομένων, ακόμη και όταν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους συσκευές. Η επιχείρηση ορίζει τον διαχειριστή της υπηρεσίας ο οποίος μπορεί να διαγράψει εταιρικά δεδομένα σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του smartphone ή του tablet, να ζητήσει τη χρήση κωδικού για κλείδωμα της οθόνης, αλλά και να εφαρμόσει άλλες πολιτικές ασφαλείας. Η νέα υπηρεσία προσφέρει, επίσης, δημιουργία αναφορών (reports) μέσω web portal διαχείρισης για τις συνδεδεμένες συσκευές.