Την εισαγωγή της νέας υπηρεσίας Vidatrack σε συνεργασία με τη Vidavo, ανακοίνωσε η Cyta.

H υπηρεσία Vidatrack, που έχει αναπτύξει η Vidavo, είναι ένα σύστημα εκπομπής και εντοπισμού σήματος έκτακτης ανάγκης, που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμβάλλει στην ανεξάρτητη διαβίωση και μετακίνησή τους, ενώ παράλληλα ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας στην καθημερινότητά τους. Τη χρήση της υπηρεσίας και τα πλεονεκτήματά της, παρουσίασε ο Προϊστάμενος Κάθετων Τομέων Ανάπτυξης της Cyta, Παντελής Φραγκούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ουσιαστική συνεισφορά της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, στη διασφάλιση ευελιξίας και στην αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας των επηρεαζόμενων ατόμων, τονίζοντας ότι, θα ενισχύσει μεταξύ άλλων και την αυτοπεποίθησή τους. Ο ιδρυτής της Vidavo, Δρ. Παντελής Αγγελίδης, μίλησε για την ομπρέλα υπηρεσιών Vida24 της εταιρείας, που δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς, εύκολα και χρηστικά, να αναπτύξουν υπηρεσίες mhealth υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος πολίτη, η διαχείριση χρόνιου νοσήματος, η υποστήριξη απομακρυσμένων ομάδων και η ανεξάρτητη διαβίωση.