Η SalesManager Hellas παρουσίασε τρία νέα υποσυστήματα που επεκτείνουν τις δυνατότητες της εφαρμογής SalesManager CRM.

Πρόκειται για τα υποσυστήματα Διαχείρισης Έργων, Διαχείριση Marketing και Διαχείριση Customer Satisfaction. Το υποσύστημα Διαχείρισης Έργων δίνει τη δυνατότητα για την πλήρη διαχείριση έργων καταγράφοντας ολόκληρο το project plan αλλά και τα οικονομικά στοιχεία. Το υποσύστημα Διαχείριση Marketing εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και εκτέλεση marketing campaigns, ενώ τέλος το υποσύστημα Customer Satisfaction δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μετρήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους και να καταγράψουν και αναλύσουν τα αποτελέσματα μέσα από μια σειρά ερωτηματολογίων.