Με σκοπό να «λύσει τα χέρια» των data scientists, η IBM παρουσίασε τηn πλατφόρμα Data Science Experience, η οποία αξιοποιεί το πλαίσιο επεξεργασίας Apache Spark για να επιταχύνει και να απλοποιήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης δεδομένων και machine learning σε εφαρμογές cloud.

Επίσης, ενσωματώνει εργαλεία όπως τα RStudio και Jupyter Notebooks, αλλά και λύσεις data preparation & cleaning, visualization, prescriptive analytics, δίνοντας ταυτόχρονα στους developers τη δυνατότητα να τρέξουν Python, R and Scala. Το Data Science Experience είναι ήδη διαθέσιμο στην πλατφόρμα IBM Cloud Bluemix και μπορεί να χρησιμοποιηθεί  από έμπειρους data scientists και developers, αλλά και τους τελικούς επιχειρησιακούς χρήστες των δεδομένων.