Η Hewlett Packard Enterprise παρουσίασε μία νέα cloud-based υπηρεσία που μπορεί αυτόματα να εντοπίζει πιθανές παραβιάσεις στο δίκτυο πριν εξελιχθούν σε σοβαρό πρόβλημα για έναν τραπεζικό οργανισμό.

Η πλατφόρμα HPE Investigative Analytics ξεκινά την αναζήτηση στις κεντρικές επιχειρησιακές υποδομές ενός οργανισμούς, που μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα, από υψηλής ταχύτητας περιβάλλον συναλλαγών μέχρι προγράμματα μισθοδοσίας. Τα activity logs από τα διάφορα συστήματα συγκεντρώνονται σε μία κεντρική βάση δεδομένων και τροφοδοτούνται σε machine learning αλγόριθμους που αναζητούν παράγοντες κινδύνου, όπως το αν οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε σημαντικά εταιρικά δεδομένα μέσω μη-ασφαλών συνδέσεων. Οι πελάτες της HPE θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων που έρχονται ομαδοποιημένοι με την υπηρεσία ή δημιουργούνται από την αρχή από την εταιρεία.