Η NN Hellas σχεδίασε, μία ιδιαίτερα χρήσιμη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για τον ασφαλισμένο, με βασικό σκοπό το after sales service του ολοκληρωμένου ασφαλιστικού προγράμματος υγείας NN Direct Health.

Μέσω της εφαρμογής δίνεται καθοδήγηση στον πελάτη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την υγεία και τα προβλήματα που τυχόν έχει. Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης, στον πελάτη να καλέσει τους συνεργαζόμενους ιατρούς, να εντοπίσει το πλησιέστερο νοσοκομείο και τα επιπλέον οφέλη που παρέχονται. Η NN Hellas, αξιοποίησε την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της SiEBEN, η οποία έχει αναπτύξει το Marera, το οποίο ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις στο ψηφιακό marketing και αποτελεί το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του Mobile App της NN. Το Marera λειτουργεί ως CMS (σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) για το Mobile App της ΝΝ. Το module Marera Mobile app δίνει την δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων εφαρμογών για κινητά σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, με αμφίδρομη επικοινωνία της εφαρμογής με το Marera προκειμένου να υπάρχει κεντρική διαχείριση περιεχομένου και δεδομένων.