Η Odyssey λάνσαρε τη νέα mobile εφαρμογή ClearSkies SECaaS SIEM για iOS, Windows και Android πλατφόρμες.

Οι πελάτες ClearSkies SIEM μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή ClearSkies Mobile App για να επεκτείνουν την δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών, πέρα από τα όρια του γραφείου τους. Τα ClearSkies SECaaS SIEM Service Modules, όπως Analytics, Event Management, Vulnerabilities Management, Threat Intelligence by IthacaLabs, Performance & Availability, καθώς και οι λειτουργίες Compliance μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω της εφαρμογής. Αυτό παρέχει ασφαλή διαχείριση και παρακολούθηση της εξέλιξης των εκκρεμών συμβάντων, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για ύποπτα συμβάντα, ακόμη και πρόσβαση σε reports που παρέχουν συνολική εικόνα της ασφάλειας των κρίσιμων συστημάτων και των επικοινωνιακών συνδέσεων. Ένα σημαντικό όφελος της mobile εφαρμογής ClearSkies είναι η πρόσβαση σε συνεχόμενη ροή πολύτιμων πληροφοριών των πιο πρόσφατων κυβερνοαπειλών και ευπαθειών, καθώς αυτά συλλέγονται και αξιολογούτναι από την Odyssey IthacaLabs.