Ένα νέο online εργαλείο που προστατεύει την ανωνυμία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος μέσω ειδικά σχεδιασμένου συστήματος ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων αμφίδρομης επικοινωνίας παρουσίασε η ΕE.

Η υπηρεσία αυτή τελεί υπό τη διαχείριση ειδικευμένου εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών που ενεργεί ως ενδιάμεσος, ο οποίος μεταδίδει μόνο το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ελήφθησαν χωρίς να διαβιβάζει άλλα metadata που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του πολίτη που παρέχει τις πληροφορίες. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html.