Το CEO Advisory εντοπίζει τρεις φουτουριστικές τάσεις που αναμένεται να μεταμορφώσουν το business και για τις οποίες θα πρέπει να μπριφάρετε τον CEO σας.

Τoυ CEO Advisory, Επιμέλεια: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη / zampetaki@boussias.com.

Εύκολα μπορεί κανείς να υποτιμήσει τον αντίκτυπο μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, επειδή καμία τεχνολογία δε λειτουργεί ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό της περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνολογιών μπορεί να εντείνει ή να επιταχύνει τον συνδυαστικό αντίκτυπό τους, όπως επίσης και να τον μειώσει ή να τον καθυστερήσει.

Σήμερα που το περιβάλλον των τεχνολογιών είναι σύνθετο και οι οικονομικές συνθήκες απρόβλεπτες, τόσο ο CIO όσο και ο CEO θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για τον τυχόν απρόσμενο αντίκτυπο που μπορούν να έχουν κάποιες τεχνολογίες σε συνδυασμό με επιχειρηματικές και οικονομικές τάσεις.

Το CEO Advisory εντοπίζει τρεις σύνθετες τάσεις στις οποίες ο συνδυασμός των τεχνολογικών εξελίξεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος διόγκωσε τη σημασία κάποιων τεχνολογικών εξελίξεων που θα μπορούσαν, υπό άλλες συνθήκες, να περάσουν απαρατήρητες.

1. Reverse innovation
Ο όρος Αντίστροφη Καινοτομία (Reverse innovation) περιγράφει καινοτόμες προσπάθειες που πραγματοποιούνται πρώτα σε αναπτυσσόμενες αγορές, με το σκεπτικό να περάσουν στις ανεπτυγμένες αγορές στη συνέχεια. Η παραδοσιακή προσέγγιση θέλει τις καινοτόμες προσπάθειες να πραγματοποιούνται στις προηγμένες οικονομίες, με μετέπειτα εστίαση στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Οι συνεχείς οικονομικές προκλήσεις που πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική, και το τέλος της εποχής του άκρατου καταναλωτισμού της περασμένης δεκαετίας δημιουργούν γόνιμο έδαφος για νέες λύσεις οι οποίες είναι πιο προσιτές οικονομικά και που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των αγοραστών.

Οι τελευταίοι, άλλωστε, σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας, δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να πραγματοποιήσουν τις αγορές που πραγματοποιούσαν στο παρελθόν. Κρίσιμος, και στο πλαίσιο αυτό, παραμένει ο ρόλος που brand, η αναγνώριση του οποίου εμπνέει στον καταναλωτή το αίσθημα σιγουριάς που επιζητεί.

Παραδείγματα Αντίστροφης Καινοτομίας είναι και τα παρακάτω:
• Η Tata Motors σχεδιάζει να λανσάρει στην Ευρώπη μια βελτιωμένη εκδοχή του μοντέλου χαμηλού κόστους Tata Nano.
• Η Nokia αξιοποιεί την κατανόηση του τρόπου χρήσης των προϊόντων της στην Γκάνα για να καθορίσει τα χαρακτηριστικά κινητών τηλεφώνων που θα στοχεύουν στην αγορά των ΗΠΑ.
• Το Aakash media tablet, μια λύση χαμηλού κόστους, αναπτύχθηκε στην Ινδία αλλά θα πωληθεί σε προηγμένες αγορές ως φτηνή εναλλακτική των άλλων tablets.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η προσέγγιση της Αντίστροφης Καινοτομίας ανταποκρίνεται στην ανάγκη των νέων καταναλωτών για σωστή λειτουργικότητα σε προσιτές τιμές, με το brand να λειτουργεί σαν εγγύηση.

Συμπέρασμα: Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να περιμένουν την καινοτομία να έρθει από τις ανεπτυγμένες αγορές. Θα πρέπει να την αναζητήσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκεί όπου η καινοτομία προκύπτει ως αποτέλεσμα των οικονομικών περιορισμών.


2. Τhe Internet of Things και ….
Η ανελέητη επιβεβαίωση του Νόμου του Moore, η διαρκής σμίκρυνση των ηλεκτρονικών συσκευών και η εύκολη πρόσβαση σε παραγωγικές μονάδες χαμηλού κόστους και χαμηλού όγκου παραγωγής ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία μιας μεγάλης ποικιλίας έξυπνων συσκευών από σχετικά άγνωστες εταιρείες. Οι συσκευές αυτές δημιουργούνται από μικρές εταιρείες startup, χρηματοδοτούνται μέσω εναλλακτικών πηγών (όπως το Kickstarter) και κοστολογούνται συνήθως στα 20 με 50 δολ.

Παραδείγματα τέτοιων εταιρειών είναι οι Arduino, Raspberry Pi,Twine και Bug. Εφόσον συνδυαστούν με αποθήκες δεδομένων και servers στο cloud, οι καινοτόμες υπηρεσίες που εστιάζουν στη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση δεδομένων από σένσορες γίνονται απλές. Εταιρείες όπως η Ford Motor ήδη πειραματίζονται με συσκευές τύπου machine-to-machine σαν συνολικές πλατφόρμες συνδεσιμότητας μέσα στο αυτοκίνητο.

Με χαμηλό κόστος επένδυσης και με μια ενεργή κοινότητα ανάπτυξης, οι παραπάνω αποτελούν κάποιες από τις ιδανικές πλατφόρμες πάνω στις οποίες μπορεί κανείς να αρχίσει να αναπτύσσει λύσεις στη λογική του Internet of Things.

Σε ένα πιο απλό επίπεδο, η προσθήκη ενός σένσορα και δυνατοτήτων επικοινωνίας σε μία κατά τα άλλα παθητική συσκευή (όπως, για παράδειγμα, σε έναν αυτόματο πωλητή αναψυκτικών, ώστε να αντιλαμβάνεται το πότε εξαντλήθηκε κάποιο από τα είδη που διαθέτει) μπορεί να επιφέρει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα σε μια εταιρεία που θα έπρεπε διαφορετικά να υποστεί μείωση των πωλήσεών της, ή να πραγματοποιήσει περιττές επισκέψεις επισκευής.

…Big Data
Ωστόσο, το χαμηλό κόστος και η ευκολία εγκατάστασης της τεχνολογίας αυτής μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός διαρκώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να συλλεχθούν και να αναλυθούν ώστε να αποφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Στο παραπάνω παράδειγμα του αυτόματου πωλητή, τα οφέλη μεταφράζονται σε ευστοχότερες προβλέψεις σχετικά με τη ζήτηση και σε καλύτερο προγραμματισμό της ανατροφοδότησης. Σε ένα πιο σύνθετο παράδειγμα, η παράλληλη αξιοποίηση γεωγραφικών και μετεωρολογικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε ακριβέστερες προβλέψεις.

Ο συνδυασμός δεδομένων από ιδιωτικές και δημόσιες πηγές αποτελεί κρίσιμο σημείο εξέλιξης της διαχείρισης της πληροφορίας και γίνεται γνωστός με τον όρο big data. Προκειμένου να θίξει κανείς τη σύνθετη αυτή τάση με το σωστό τρόπο, θα πρέπει να δώσει προσοχή σε παραμέτρους πέραν αυτής της ταχύτητας με την οποία δημιουργούνται τα big data και να εστιάσει στην ποικιλία, την πολυπλοκότητα και τις εναλλαγές τους.

Ακόμα και οι μεγαλύτερες εταιρείες που διαθέτουν χρόνια εμπειρίας στην ανάλυση υψηλού όγκου δεδομένων, εκφράζουν προβληματισμό σχετικά με τις προκλήσεις του μέλλοντος. Πρόκειται για ένα από τα «καυτά» θέματα σχετικά με τα οποία θα πρέπει να ενημερωθεί ο CEO ώστε να προγραμματίσει τις κατάλληλες επενδύσεις και να καταρτίσει την στρατηγική της εταιρείας στον τομέα.

Συμπέρασμα:
Ο συνδυασμός των έξυπνων συσκευών και του αυξανόμενου όγκου δεδομένων που αυτές δημιουργούν οδηγεί στην ανάγκη για αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, υποστήριξη ενός νέου τύπου υπηρεσιών και νέα επιχειρηματικά μοντέλα που μεγιστοποιούν την αξία της πληροφορίας.


3. Gamification
Οι εκφράσεις του προσώπου του χρήστη ως μέσου αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία μπήκαν στη ζωή μας μέσω των παιχνιδομηχανών. Το Wii, το PlayStation και, κυρίως, το Kinect, επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγχει το σύστημα χωρίς το παραδοσιακό ποντίκι και πληκτρολόγιο. Η τεχνολογία αυτή, και η τάση του gamification, έχει αρχίσει πλέον να «σοβαρεύει».

Καθώς γίνεται διαθέσιμο το σχετικό λογισμικό, η αλληλεπίδραση μέσω φυσικών interfaces βρίσκει το δρόμο της προς το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι τεχνολογίες αυτές εστιάζουν στην ερμηνεία της ανθρώπινης κίνησης ή στον έλεγχο μιας συσκευής χωρίς φυσική επαφή.

Σε κάποιες περιπτώσεις, το ίδιο το γεγονός ότι δεν χρειάζεται πληκτρολόγιο για την χρήση του ηλεκτρικού υπολογιστή, ενθουσιάζει τον χρήστη και του δίνει κίνητρο να δουλέψει περισσότερο ή παραγωγικότερα. Υπάρχουν ήδη εταιρείες που αξιοποιούν τον ενθουσιασμό των χρηστών απέναντι σε αυτό το φυσικό interface ώστε να αυξήσουν την προσήλωσή και τη δέσμευσή τους στην εργασία τους.

Η ακόμα και εταιρείες, όπως η Tesco, οι οποίες αναθέτουν στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης να δοκιμάσουν τη χρήση τεχνολογιών όπως το Kinect, η διευρυμένη πραγματικότητα και η αναγνώριση προσώπων προκειμένου να  διαμορφώσουν το είδος της εμπειρίας που θα αποκομίζει ο πελάτης στο κατάστημα του μέλλοντος. Η σημαντική μείωση που προκύπτει στο κόστος της τεχνολογίας αυτής, λόγω του ότι αυτή απευθύνεται στην αγορά των καταναλωτών, κάνει πιο δελεαστική τη διερεύνηση της χρήσης που μπορεί να έχει στον επιχειρηματικό κόσμο.

Συμπέρασμα:
Μέσα στα επόμενα χρόνια θα βιώσουμε μια τεράστια εξέλιξη των φυσικών interfaces τα οποία και θα επαναπροσδιορίσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστών. Ο CIO θα πρέπει να παρακινήσει τον CEO να αντισταθεί στον πειρασμό να αδιαφορήσει για το gamification ή να το προσπεράσει σαν κάτι το ασόβαρο. Δεκαετίες ερευνών σχετικά με το ποιοι είναι οι παράγοντες που λειτουργούν σαν κίνητρο για τον χρήστη και ποιο είδος περιβάλλοντος οδηγεί σε μια θετική εμπειρία σίγουρα έχουν αξία και για το Business.