Δύο νέες διαδικτυακές πύλες για την επιχειρηματική κοινότητα εγκαινίασε το Υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο τη διαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων για εξαγωγές, ξένες επενδύσεις και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα.

Πρόκειται για την πύλη “Αγορα” (www.agora.mfa.gr) της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας και την “Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων” (www.aidfunding.mfa.gr) της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων.

H “Αγορα” περιλαμβάνει πληροφορίες για προσφορές/ζητήσεις επιχειρηματικής συνεργασίας, διαγωνισμούς, προμήθειες, επιχειρηματικές αποστολές, εκθέσεις, έρευνες αγοράς, μελέτες, οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις, επενδυτικό πλαίσιο, χρήσιμους συνδέσμους, κ.λπ.

Η πύλη ενημερώνεται τακτικά (περίπου 1.200 νέες ειδήσεις ανά μήνα) από 60 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που λειτουργούν σε 49 χώρες. Η “Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων” στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς (όπως η ΕΕ, ο ΟΗΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, κ.λπ.), περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και εθνικούς φορείς αναπτυσσόμενων χωρών.

Παρέχει πληροφόρηση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες, επενδυτικά προγράμματα, διαδικασίες συμμετοχής, δίκτυα υποστήριξης, κ.λπ. Η βάση δεδομένων της πύλης περιλαμβάνει ήδη 2.200 χρήστες.