Η Interworks, η οποία από το 2001 αναπτύσσει Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσων, παρουσίασε μια νέα λύση Διαχείρισης Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί ενότητα της λύσης WebCRM.

Η νέα λύση επιτρέπει σε εταιρίες να διαχειρίζονται τα εισερχόμενα τηλεφωνήματα στο τμήμα service μετατρέποντάς τα σε “Εντολές Εργασίας”, να δημιουργούν αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε νέα Εντολή Εργασίας, την οποία μπορούν να παρακολουθούν από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι και την ολοκλήρωσή της, όπως επίσης τη διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων και των αναγκαίων προϊόντων / αναλώσιμων. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες να τις κοστολογήσουν με βάση το κόστος των προϊόντων / αναλώσιμων και το κόστος ανά ώρα / υπερωρία των ανθρώπινων πόρων.