Μια σειρά από νέες δυνατότητες προσέθεσε η CA Technologies στην λύση CA Unified Infrastructure Management (CA UIM), σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τα στελέχη των ΙΤ λειτουργιών να υιοθετήσουν τις cloud και υβριδικές πληροφοριακές υποδομές, μεγιστοποιώντας την αξία των διαθέσιμων πόρων.

Το CA UIM προσέθεσε υποστήριξη για την παρακολούθηση της απόδοσης των Docker containers, των PureStorage arrays, των hyperconverged συστημάτων της Nutanix και των περιβαλλόντων cloud της OpenStack, καθώς επίσης και πρόσθετες δυνατότητες για cloud υποδομές Amazon Web Services (AWS), με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει την πλέον ολοκληρωμένη κάλυψη των διαθέσιμων stand-alone λύσεων IT ανίχνευσης
και παρακολούθησης.