Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το American University of Athens συγκαταλέγονται πλέον μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων που έχουν επιλέξει τα προϊόντα της Elluminate για την ενσωμάτωση εργαλείων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (synchronous e-Learning) στις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες, με τη συνεχή υποστήριξη της CyberStream, αποκλειστικής αντιπροσώπου των λύσεων για την Ελλάδα.

Η πλατφόρμα της Elluminate αποτελεί διεθνώς μία από τις κορυφαίες επιλογές για την υλοποίηση προγραμμάτων σύγχρονης κατάρτισης και τη διενέργεια online συναντήσεων (web conferencing) μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που δεν βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο.