Τέσσερις νέες εντάξεις πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 12,21 εκατ. ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» γνωστοποίησε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την έκδοση της Πρόσκλησης 23, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Δεδομένων.

Συγκεκριμένα, τα τέσσερα έργα, που εντάχθηκαν ήδη και πρόκειται να προκηρυχθούν εντός τους προσεχούς τριμήνου, αφορούν: α) την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για την Ενιαία Μισθοδοσία (Ενιαία Αρχή Πληρωμής), έργο ιδιαίτερης βαρύτητας μετά και την ολοκλήρωση της απογραφής των Δημοσίων Υπαλλήλων, β) πολυκαναλικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής με το Υπουργείο Οικονομικών, γ) ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων και δ) τη δημιουργία περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση και στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης εντάσσεται και η Πρόσκληση 23 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  για τη δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Δεδομένων (Data Centers), προκειμένου να αναπτυχθούν υποδομές που θα καλύπτουν τις ανάγκες της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης για παροχές ψηφιακών υπηρεσιών.