Στην ίδρυση δύο νέων εταιρειών, στη Μάλτα και τη Σερβία, αποφάσισε να προχωρήσει η Space Hellas.

Η επωνυμία της πρώτης είναι «Space Hellas (Malta) Ltd» με έδρα το Ta Xbiex και της δεύτερης «Space Hellas Doo Beograd-Stari Grad» με έδρα το Βελιγράδι. H κίνηση αυτή, σε συνέχεια της παρουσίας της Space Hellas με θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στη Ρουμανία, έχει ως βασικούς στόχους την ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρείας και τη διεκδίκηση έργων στις αντίστοιχες τοπικές αγορές στο χώρο του ICT.