Το σύστημα real time παρακολούθησης τιμών συνεδρίασης, "Monopoly" της θυγατρικής Globalsoft του ομίλου Profile προσφέρει πλέον δυνατότητα παρουσίασης και αναφοράς του πλήρους βάθους εντολών από το X.A.

Με την ενσωμάτωση του πλήρους βάθους εντολών στην εφαρμογή οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα σε ένα παράθυρο να δουν όλες τις εντολές μίας μετοχής με όλες τις εισερχόμενες εντολές για τους αγοραστές και πωλητές ξεχωριστά και με χρωματικό προσδιορισμό ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Οι εντολές ταξινομούνται με βάση τη τιμή και την ώρα εισόδου στο σύστημα.

Επίσης υπάρχουν πέντε διαφορετικές στήλες για την απεικόνιση των εντολών, που περιλαμβάνουν: Τιμή εντολής, αριθμός τεμαχίων, διάρκεια εντολής, ειδική συνθήκη εντολής, ώρα εντολής. Εναλλακτικά, αντί της ώρας εντολής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εμφάνιση του αριθμού εντολής όπως ορίζεται από το σύστημα του Χ.Α.  Επίσης, ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις εντολές μία προς μία ή να τις ομαδοποιήσει με βάση τη τιμή τους. Οι εντολές που εμφανίζονται μέσω της νέας υπηρεσίας είναι: εντολές Limit, Market, At the Open και At the Close.