Η Cisco παρουσίασε σήμερα νέες λύσεις ασφάλειας, διαχείρισης και βίντεο της Αρχιτεκτονικής του Δικτύου Χωρίς Περιορισμούς, για να βοηθήσει τα τμήματα Πληροφορικής να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά την αυξημένη χρήση των φορητών συσκευών, τις αλλαγές στις συνήθειες των εργαζομένων και την επίδραση του βίντεο στο δίκτυο.

Τα Δίκτυα Χωρίς Περιορισμούς της Cisco αποτελούν μία «έξυπνη» αρχιτεκτονική προσέγγιση που ενσωματώνει routing, switching, φορητότητα, ασφάλεια και βελτιστοποίηση στο WAN.

Η σημερινή ανακοίνωση προσθέτει νέα, σημαντικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων: α) Η Identity Services Engine (ISE), ένας κεντροποιημένος μηχανισμός για τη λύση Cisco TrustSec, που επιτρέπει  στις επιχειρήσεις να ορίζουν και να διαχειρίζονται τις πολιτικές ασφάλειας με αποτελεσματικότητα, β) Το Cisco Prime for Enterprise επιτρέπει στα Τμήματα Πληροφορικής να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα δίκτυα και τις υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για μία γκάμα προϊόντων που προσφέρουν τη μόνη στον κλάδο ενιαία λύση διαχείρισης για ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των Δικτύων Χωρίς Περιορισμούς, της Συνεργασίας και του Κέντρου Δεδομένων, γ) Οι νέες αναβαθμίσεις του Cisco Medianet εξασφαλίζουν επιτυχημένη υλοποίηση εφαρμογών πλούσιων σε μέσα, ενώ αποδίδουν την πλήρη αξία της επένδυσης σε τεχνολογία video με την Medianet Readiness Assessment Service.

Η Cisco παρουσίασε επίσης τα Media Services Interface (MSI) και Media Services Proxy (MSP), τα οποία προσφέρουν ολοκληρωμένο έλεγχο λειτουργιών, δίκτυα που αναγνωρίζουν το είδος του μέσου (media-aware) και συσκευές που αναγνωρίζουν το είδος του δικτύου (network-aware) σε Catalyst switches, ISR G2, ASR 1000 καθώς και σε Cisco και τερματικές συσκευές άλλων κατασκευαστών.