Στο πλαίσιο του SAP TechEd Barcelona, η SAP ανακοίνωσε τη διάθεση της νέας πλατφόρμας SAP HANA 2, βελτιωμένη και με έμφαση στην καινοτομία.

Με στόχο να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, η πλατφόρμα SAP HANA 2 στηρίζεται και αναπτύσσει την επαναστατική πλατφόρμα που βασίζεται στην τεχνολογία In Memory, υποσχόμενη ακόμα περισσότερες, καινοτόμες δυνατότητες. Παράλληλα, οι υπηρεσίες New SAP HANA microservices παρέχουν στους προγραμματιστές περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη πιο σύγχρονων εφαρμογών.  Η νέα πλατφόρμα της SAP, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τις 30 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει μια σειρά από νεωτερισμούς, όπως database management, data management, analytical intelligence και ανάπτυξη εφαρμογών, ενώ οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν μικρο-υπηρεσίες βασισμένες στο cloud (cloud based microservices) με την υποστήριξη SAP HANA δίνοντας τη δυνατότητα βελτίωσης εφαρμογών με αναλυτικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας απλά APIs  και οποιαδήποτε γλώσσα ή πλατφόρμα ανάπτυξης.

Παράλληλα, η SAP παρουσίασε νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες διαθέσιμες για το SAP BusinessObjects Analytics με στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα την επιχείρησή τους, να απλοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να προσθέσουν αξία στις υπηρεσίες που διαθέτουν στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επιπλέον, η SAP ανακοίνωσε τη νέα λύση SAP Connected Parking Solution, μια λύση βασισμένη σε λογισμικό IoT, η οποία επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης υπηρεσιών στάθμευσης να εκμεταλλευθούν το cloud, έξυπνες συσκευές και τεχνολογίες Big Data. Τέλος, η SAP, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσαν τη διάθεση της  υπηρεσίας Earth Observation Analysis, μια υπηρεσία βασισμένη στο cloud με την υποστήριξη της πλατφόρμας SAP HANA, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ένα νέο κλάδο επιχειρηματικών ευκαιριών στο χώρο της γεωεπισκόπησης.