Μια σειρά από καινούριες λύσεις Internet of Things (IoT) που βασίζονται στην τεχνολογία Microsoft Azure IOT που απευθύνονται στον κατασκευαστικό τομέα και το λιανεμπόριο, ανέπτυξε η NEC Corporation.

Συγκεκριμένα, η λύση για το λιανεμπόριο επιτρέπει σε μια εταιρεία να αντιληφθεί την ηλικία και το φύλο των καταναλωτών, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις αγορές που πραγματοποιούν, με στόχο να βελτιωθεί θεαματικά η συνολική λειτουργία και απόδοση. Όσο για την λύση που αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, συνδυάζει τις βραβευμένες τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου της NEC και το σύστημα διαχείρισης ενέργειας εργοστασίων (Factory Energy Management System – FEMS) με την τεχνολογία Azure IoT προκειμένου να δημιουργηθεί μια end-to-end λύση για τη συντήρηση εργοστασιακών εγκαταστάσεων, τις επισκευές και τη συνολική τους λειτουργία. Μέσω της εκτενούς ανάλυσης των δεδομένων που αφορούν στην κατανάλωση της ενέργειας «αναγνωρίζονται» οι ανάγκες που άπτονται της συντήρησης και αυτομάτως δημιουργούνται εντολές εργασίας που αφορούν στην ενίσχυση της κουλτούρας προληπτικής συντήρησης εντός των εγκαταστάσεων ενός εργοστασίου.