Η Xerox παρουσίασε νέες, ενισχυμένες δυνατότητες για εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού σχετικές με τη διαχείριση ροών εργασιών (workflows), όπως το FreeFlow Core, οι οποίες ελαχιστοποιούν τα κόστη της παραγωγής εντύπων ενώ συγχρόνως πληρούν ή ακόμα και υπερβαίνουν τους υψηλούς στόχους ποιότητας και παραγωγής.

Το FreeFlow Core επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διαχείριση ροών εργασιών, που αυτοματοποιούν τη διαδικασία προετοιμασίας αρχείων. Η εν λόγω λύση είναι browser-based και καθιστά πιο εύκολη και αποτελεσματική τη δημιουργία εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων μέσω δύο νέων προαιρετικών λύσεων: το Output Management Module, το οποίο οργανώνει και δρομολογεί τις εργασίες στα κατάλληλα εκτυπωτικά μηχανήματα και το Variable Data Printing Module που μετατρέπει εύκολα τις εργασίες σε PDFs και βελτιώνει την παραγωγικότητα της ροής εργασιών που σχετίζεται με περίπλοκες, εξατομικευμένες υπηρεσίες εκτύπωσης.