Μια νέα σειρά από servers, εφαρμογές λογισμικού και λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ταχύτερα insights, να απλοποιήσουν τη διαχείριση του IT, να μειώσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και να μεγιστοποιήσουν το uptime, λάνσαρε η Lenovo.

Οι καινούριες λύσεις ενσωματώνουν τους τελευταίας γενιάς επεξεργαστές Intel Xeon, ενώ διακρίνονται από αξιοπιστία και υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών. Οι βελτιωμένες προσφορές της Lenovo για τα data center περιλαμβάνουν ενός και δύο socket rack και tower servers, ολοκληρωμένα blade συστήματα, πυκνά συστήματα υψηλής απόδοσης computing (High Performance Computing – HPC), βελτιστοποιημένα συστήματα που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξ’ αποστάσεως γραφεία και διανεμόμενα περιβάλλοντα, συστήματα διαχείρισης λογισμικού, καθώς επίσης και λύσεις σε συνεργασία με κορυφαίους ανεξάρτητους κατασκευαστές εφαρμογών και λύσεων λογισμικού (Independent Software Vendors – ISVs). Σύμφωνα με τον Madhu Matta, Αντιπρόεδρο του τομέα Server, Storage και λύσεων της Lenovo Data Center Group: «Το πλήρως ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο server και λύσεών μας δίνει -πλέον- τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις-πελάτες να επιταχύνουν τις αποφάσεις τους, να μεγιστοποιήσουν το uptime του data center, αλλά και να απλοποιήσουν την διαχείρισή τους».