Η HP παρουσιάζει νέες λύσεις για την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δικτύωση, οι οποίες απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι λύσεις της HP δίνουν ώθηση στη διασύνδεση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις νέες λύσεις της HP περιλαμβάνονται: Η λύση Unified Communication & Collaboration, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού από την HP και τη Microsoft και αυξάνει την επιχειρησιακή παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα συνεργατικά κόστη.

Η λύση συνδυάζει servers, λύσεις storage, τεχνολογίες δικτύωσης και λογισμικό, ώστε να βελτιώσει τις λειτουργίες των εφαρμογών μηνυμάτων, video και φωνής. Η λύση HP Virtual Rooms, η οποία απλοποιεί την απομακρυσμένη συνεργασία, προσφέροντας ένα εύκολο στη χρήση και διαδραστικό περιβάλλον εργασίας. Αυτή η εφαρμογή λογισμικού επιτρέπει την αποδοτική ως προς το κόστος επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων συνεργατών και πελατών, μέσω μιας βολικής online τοποθεσίας. Η λύση διακρίνεται από τις προσιτές επιλογές μηνιαίων χρεώσεων.

Η online κοινότητα Small Biz Nation, η οποία επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα το επαγγελματικό τους δίκτυο.

Η ιστοσελίδα HP 48Upper, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, προσφέροντας στις μεσαίες επιχειρήσεις μια online υπηρεσία που επιτρέπει στους επαγγελματίες της πληροφορικής να διαχειριστούν όλες τις διαδικασίες που αφορούν τα αντίστοιχα τμήματα  – από το σχεδιασμό έργων και λειτουργικών διαδικασιών, έως τη διαχείριση υπηρεσιών.