Η Alcatel-Lucent παρουσίασε μια σειρά νέων λύσεων ευρυζωνικής πρόσβασης, με στόχο την ταχύτερη μετάβαση σε δίκτυα υπερ-υψηλού ρυθμού μετάδοσης.

Η Alcatel-Lucent, προωθώντας πρώτη στην αγορά την τεχνολογία VDSL2 Vectoring, βοηθά τους παρόχους επικοινωνίας να αυξήσουν δραστικά το ρυθμό μετάδοσης και τη χωρητικότητα των δικτύων χαλκού που ήδη διαθέτουν,  ροσφέροντας σε εταιρικούς και οικιακούς καταναλωτές ευρυζωνική πρόσβαση της τάξης των 100 megabits per second (Mbps), ή και μεγαλύτερης.