Η Αρχέτυπον υπέγραψε τετραετείς (2008 - 2012) συμβάσεις - πλαίσια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Μεταφραστικό Κέντρο για μετάφραση από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και άλλες γλώσσες εκκίνησης προς 17 από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι συμβάσεις προέκυψαν έπειτα από τη συμμετοχή της στους πρόσφατους μεταφραστικούς διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ε.Ε. για τη μετάφραση κειμένων σχετιζόμενων με τις πολιτικές, τη διοίκηση καθώς και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς, όπως οικονομία, γεωργία, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, εκπαίδευση κ.ο.κ.