Την έκδοση δύο νέων Προσκλήσεων, της 22.4 για τον τομέα της Υγείας και της 25.2 για τον τομέα της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, ανακοινώνει η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Η πρώτη Πρόσκληση (Πρόσκληση 22.4), προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποσκοπεί στην υλοποίηση: Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, ικανού να ανταποκριθεί στις διαχειριστικές και ιατρονοσηλευτικές απαιτήσεις των Μονάδων Υγείας που δεν διαθέτουν αναπτυγμένες πληροφοριακές υποδομές από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα συλλογής ενοποιημένων δεδομένων σε συνέργεια με τις ήδη δρομολογημένες – στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» – ψηφιακές παρεμβάσεις στο χώρο της Υγείας Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, με στόχο την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού Υγείας, μέσω της δημιουργίας ενός μοναδικού σημείου αναφοράς (one stop shop) για τους πολίτες και τους επισκέπτες της χώρας μας, αξιοποιώντας την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία για την παροχή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο συγκεκριμένο κλάδο.

Η δεύτερη Πρόσκληση (Πρόσκληση 25.2), προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (O.A.E.Δ.), τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και στοχεύει:

Στην Ολοκληρωμένη Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της χώρας, στην ενδυνάμωση των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και  των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και στην πολυκαναλική εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τους φορείς της πρότασης και της ενίσχυσης της διαλειτουργίας τους με τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.