Η Symantec Corp. παρουσίασε τέσσερις νέες σουίτες λύσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να διασφαλίζουν και να διαχειρίζονται μέσω της τεχνολογίας τα δεδομένα κάθε εταιρείας.

Βασικά σημεία των λύσεων της Symantec είναι τα εξής: α) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πολιτικών Συμμόρφωσης

– Η λύση Control Compliance Suite 10.0 προσφέρει μεγαλύτερη διορατικότητα στα ρίσκα μίας επιχείρησης, έτσι ώστε να παρέχει στο τέλος καλύτερη πληροφόρηση  σε χαμηλότερα κόστη, β) Προστασία της Πληροφορίας

–  Η λύση Data Loss Prevention Suite 10.5  αντιμετωπίζει καίριες ανησυχίες για την αποτροπή απώλειας δεδομένων μέσω των social media και προστατεύει την πληροφορία σε ιδιωτικά clouds, γ) Διαχείριση Συστημάτων

– Η λύση Altiris IT Management Suite 7.0 προσφέρει απόλυτη διαχείριση της υποδομής IT, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα μέσω ταχύτερων αναπτύξεων και αυξημένης ασφάλειας, μειώνοντας τα κόστη αφού τερματίζει τα τεχνολογικά κενά και βελτιώνοντας την διαχειρισιμότητα ανάμεσα στην αύξηση της πληροφορίας και στην  επέκταση της υποδομής και δ) Προστασία της Υποδομής

– Οι λύσεις Symantec Protection Suites προσφέρουν εις βάθος προστασία, όντας προσαρμοσμένες στους ιδιαίτερους τομείς της υποδομής πληροφορικής, παρέχοντας στις επιχειρήσεις ενοποιημένη ασφάλεια διαχείρισης της πληροφορίας ανάμεσα σε endpoint, server και gateways.