Η SAP ξεκίνησε τη μεταφορά της πελατειακής της βάσης στη νέα και πιο εξελιγμένη υπηρεσία Enterprise Support. Η νέα γενιά υποστήριξης - όπως αποκαλεί η SAP την Enterprise Support - έχει προσελκύσει παραπάνω από 350 χρήστες μέσα στους τελευταίους έξι μήνες.

Αρχικά, οι χρήστες αυτοί θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στις premium υπηρεσίες της νέας πλατφόρμας, όπως είναι η 24/7 παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, συνεχείς έλεγχους ποιότητας και βοήθεια στην εφαρμογή “εμπλουτισμένων” πακέτων υπηρεσιών της SAP.

Η SAP ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες, καθώς τα παλαιότερα μοντέλα υποστήριξης δεν καλύπτουν τις ανάγκες στα σύγχρονα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Ωστόσο, από τον Ιανουάριο του 2009, παλιοί και νέοι πελάτες θα πρέπει να υπογράψουν νέες συμβάσεις, οι οποίες κλιμακωτά και μέχρι το 2012 θα φτάσουν μέχρι και το 22% επί των αδειών χρήσης. Για παράδειγμα, ένας πελάτης που πληρώνει 17% για το Standard Support το 2008, θα πληρώνει 18,3% το 2009.

Σε ερώτηση μας προς τη SAP Hellas αν το νέο πακέτο υπηρεσιών αφορά την ελληνική αγορά, η Αλεξάνδρα Κοκκίνη, Country Operations Manager της SAP Hellas μας λέει “To νέο πακέτο υπηρεσιών Enterprise Support είναι συμπληρωματικό προς τις ήδη υπάρχουσες λύσεις και υπηρεσίες της SAP, για όσο διάστημα οι λύσεις αυτές συνεχίζουν να είναι διαθέσιμες. Το Enterprise Support περιλαμβάνει καινούργιες υπηρεσίες, οι οποίες απαντούν στις σύγχρονες και συνεχώς εξελισόμενες προκλήσεις της αγοράς. Έως το τέλος του 2008 το πακέτο υπηρεσιών Enterprise Support θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες της SAP χωρίς επιπλέον κόστος. Οι τιμές άλλων πακέτων υποστηρικτικών υπηρεσιών δεν επηρεάζονται από την είσοδο του καινούργιου προϊόντος, μέχρις ότου αυτές συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες”.