Η SAP λάνσαρε πρόσφατα ψηφιακές λύσεις, οι οποίες ενσωματώνουν χαρακτηριστικά ικανά να μετασχηματίσουν τη σχέση των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους.

Ο άμεσος σχεδιασμός της SAP περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου λύσεων SAP hybris. Οι εν λόγω λύσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν στις επιχειρήσεις ευκολίες, όπως real-time γνώση του προφίλ πελατών, ηλεκτρονικό εμπόριο και λειτουργίες που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των διαδικασιών του front office τους. Η ολοκληρωμένη λύση SAP hybris Profile έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί το κέντρο αναφοράς του συστήματος που χρησιμοποιεί η εκάστοτε εταιρεία, καταγράφοντας όλες τις συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, τις συμπεριφορές τους και λοιπά στοιχεία.

Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η λύση SAP hybris Customer Experience είναι ικανό να προσφέρει στο χρήστη onmichannel εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει οπτική απεικόνιση της εμπειρίας του κάθε πελάτη. Έχοντας αρχικά σχεδιαστεί για να αποτελέσει τμήμα της λύσης SAP hybris front office της Cloud έκδοσης της πλατφόρμας SAP HANA, η λύση SAP hybris as a Service βοηθά τους χρήστες της να βρίσκονται πάντα ένα βήμα  μπροστά από τον ανταγωνισμό, καθώς τους παρέχει διασυνδεσιμότητα, αυτονομία και απλότητα.