Ο Κώστας Νεμπής και ο Γρηγόρης Χριστόπουλος αναλαμβάνουν τις θέσεις Chief Commercial Officer Consumer Segment και Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, αντίστοιχα, με άμεση αναφορά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Τόσο ο κ. Νεμπής όσο και ο κ. Χριστόπουλος έχουν πολυετή εμπειρία στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών από θέσεις ευθύνης, εντός και εκτός Ομίλου ΟΤΕ.  Έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην καθιέρωση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στην ελληνική αγορά, στην ενοποίηση και το μετασχηματισμό της εμπορικής λειτουργίας Σταθερής και Κινητής, την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.