Ο Μιχαήλ - Νικόλαος Εμμανουήλ είναι ο νέος διευθυντής πωλήσεων για τον οικονομικό τομέα στην Ελλάδα της NCR Hellas.

Ο κ. Εμμανουήλ είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του City University Λονδίνου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ηλεκτρονικά Ψηφιακά Συστήματα (Μsc in Electronic Digital Systems). Διαθέτει πλούσια εμπειρία στις πωλήσεις, ξεκινώντας από την Info-Quest, συνεχίζοντας στην DEC, την Compaq και την Sun Microsystems ως διευθυντής πωλήσεων.

Στη συνέχεια της σταδιοδρομίας του, στελέχωσε την Safedoc ως διευθυντής πωλήσεων και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Η πιο πρόσφατη εργασιακή του ενασχόλησή ήταν στην Intracom IT Services.