Ο Βασίλειος Α. Γκρίσιν, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Άλφα Γκρίσιν, υπέβαλε την παραίτησή του σήμερα.

“Η απόφαση αυτή του προέδρου, έρχεται στα πλαίσια των γενικότερων αναδιαρθρωτικών αλλαγών που εφαρμόζει μέσα στο 2008 ο όμιλος και που επιβάλλονται από την ταχεία ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει, κατόπιν πρότασης του κ. Γκρίσιν, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ αυτής, κ. Δημήτριος Γ. Παρθένης.