Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοίνωσαν την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου διαδικτυακού τόπου του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», www.digitalplan.gov.gr.

Σκοπός του νέου διαδικτυακού τόπου είναι η διευκόλυνση της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το περιεχόμενο του νέου διαδικτυακού τόπου του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» είναι διαθέσιμο μέσω RSS feeds, με τα οποία αποστέλλονται καθημερινά τα τελευταία νέα από το Γραφείο Τύπου, τις Ενεργές Προσκλήσεις, Προκηρύξεις και Διαβουλεύσεις του προγράμματος.