Την εξέλιξη της είσπραξης των εσόδων σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν τεθεί θα μπορούν να παρακολουθούν -μεταξύ άλλων- οι πολίτες μέσω του νέου ισοτόπου, www.publicrevenue.gr, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ο νέος κόμβος φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο επίτευξης των στόχων της ΓΓΔΕ, αλλά κυρίως να επιτρέψει στους πολίτες να παρακολουθούν την πρόοδο και την απόδοση της φορολογικής διοίκησης.

Αναλυτικότερα, στο νέο ιστότοπο θα δημοσιεύονται οι στόχοι και τα αντίστοιχα αποτελέσματα επίτευξής τους, εκ μέρους  των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΓΓΔΕ στα παρακάτω μεγέθη: Είσπραξη παλαιών οφειλών, Ποσοστό είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους, Πλήθος τακτικών ελέγχων, Ποσοστό είσπραξης από τακτικούς ελέγχους, Πλήθος προσωρινών ελέγχων, Ποσοστό είσπραξης από προσωρινούς ελέγχους και Πλήθος ελέγχων που ελήφθησαν μέτρα.

Τις επόμενες μέρες, θα προστεθούν επιπλέον  και τα αντίστοιχα μεγέθη επίτευξής τους συγκεντρωτικά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα προοδευτικά και σωρευτικά τα οποία θα αφορούν στην αποτελεσματικότητα επίτευξης στόχων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.