Η Business Software Alliance (BSA) προχώρησε στην έκδοση νέου οδηγού με τίτλο "Επιχειρηματικός Σύμβουλος: Μην θέτετε την επιχείρηση σας σε κίνδυνο", ο οποίος δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προστατευτούν από τους κινδύνους που ενέχει το παράνομο ή μη αδειοδοτημένο λογισμικό στην λειτουργία μιας εταιρείας.

Η BSA ανέθεσε στην GfK NOP να ερευνήσει τις συμπεριφορές των ΜΜΕ στην Ευρώπη σχετικά με το παράνομο λογισμικό και τους κινδύνους που ενέχει. To 95% των επιχειρήσεων δήλωσαν αισιόδοξοι πως η εγκατεστημένη βάση του λογισμικού είναι πλήρως αδειοδοτημένη, τη στιγμή που το ποσοστό πειρατείας στην Ευρώπη ανέρχεται στο 39% και στην Ελλάδα στο 58%, σύμφωνα με την παγκόσμια ετήσια μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού 2007 που πραγματοποιήθηκε από την IDC.

“Η απόκλιση μεταξύ του αντιληπτού και του πραγματικού ποσοστού της πειρατείας λογισμικού καταδεικνύει την μεγάλη άγνοια που κυριαρχεί σχετικά με την χρήση του λογισμικού, την ευθύνη και την διαχείριση του”, δήλωσε σχετικά o Julian Swan, Director, Compliance Marketing της BSA.

Σύμφωνα με την BSA, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους που κρύβει το παράνομο λογισμικό εφόσον εξασφαλίσουν τους σωστούς ελέγχους, την ασφαλή διαφύλαξη των αδειών χρήσης και την τακτική αναθεώρηση τους, την υιοθέτηση εργαλείων Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού και την εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής που αφορά στην χρήση του λογισμικού από το προσωπικό της επιχείρησης.