Η D-Link ανακοίνωσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διόρισε τον Tony Tsao ως τον νέο CEO και Πρόεδρο των κεντρικών γραφείων της, μετά την αποχώρηση του J.C. Liao.