Ο Θοδωρής Μουλός ανέλαβε καθήκοντα CEO στην εταιρεία Pinnatta, μετά από 15 μήνες από την θέση του COO. Ο. Θ. Μουλός θα εστιάσει στην άμεση επέκταση της εταιρείας, παρά τις δύσκολες συνθήκες, ως εργαλείο μάρκετινγκ, σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνεργασίες με περισσότερους messengers, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και dating apps, ώστε να προσφέρει τα διαδραστικά της μηνύματα (Pinnattas) σε κατά το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Pinnatta είχε καταφέρει να «συγκεντρώσει» την πρώτη μεγάλη χρηματοδότηση από τα Jeremie Funds.