Η Neurolingo υλοποιεί έργο εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος για την διάθεση των γλωσσικών εργαλείων της (ορθογράφο, μορφολογικό λεξικό, θησαυρό, δεικτοδότηση κειμένων) είτε ως διαδικτυακές εφαρμογές είτε μέσω "web services".

Ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης είναι: ο απλός χρήστης που μέσω του MS – Office (ή open office) θα χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του ελεγκτή ορθογραφίας ή του θησαυρού, ο εκδοτικός οίκος που θα χρησιμοποιήσει το εξειδικευμένο λεξικό ιατρικών όρων για την παραγωγή των εκδόσεών του και ο διαχειριστής ενός site/blog / κτλ, που θα χρησιμοποιήσει τους πόρους για έλεγχο ορθογραφίας, δεικτοδότηση κ.α. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” (Δράση “Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services))”.