Η Qualisys Software στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρία Data Communication Systems, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του λογισμικού διαχείρισης γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων MyManager Club στο Αθλητικό πάρκο Ν. Σαργκάνης Η. Μπέριος.

Με το MyManager Clu,  οι υπεύθυνοι διαχειρίζονται το πελατολόγιο με πλήρη στοιχεία πελατών, τα πολλαπλά τμήματα που ενσωματώνονται στο αθλητικό πάρκο, τις συνδρομές, τις αθλητικές δραστηριότητες, τις οικονομικές κινήσεις των πελατών, ενώ παρέχεται πληθώρα στατιστικών αναλύσεων και αναφορών. Για την άμεση καταγραφή του παρουσιολογίου των πελατών και τον προγραμματισμό των ραντεβού, εγκαταστάθηκε ηλεκτρονικό τερματικό ανάγνωσης καρτών RFID.